Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.
Sluit

Kom 4 juli naar de BAS & KAS netwerk- en informatieborrel

26 jun. 2019

Na het suc­ces van het BAS & KAS Talk­ing Din­ner en de infor­matieda­gen is het tijd voor nog een event. Kom jij ook naar de BAS & KAS netwerk- en infor­matiebor­rel donderdag 4 juli in Ams­ter­dam? Van 17:00 tot 20:00 uur ont­van­gen wij je graag op het Bid­Food Food­Yard in Amsterdam.

Tij­dens het event kan je al jouw vra­gen stellen in een Q&A met Mounir Toub, helpen wij je op weg met de nieuwe meth­ode met behulp van voor­beeld cur­ric­ula en is er natu­urlijk tijd om te bor­re­len en te netwerken met collega’s uit het werkveld.

Deel­name aan de BAS & KAS netwerk- en infor­matiebor­rel is gratis en inclusief een walk­ingdin­ner. Dit event vindt plaats in het Food­Yard in Ams­ter­dam. Schrijf je in en ont­vang bin­nen een aan­tal werkda­gen jouw toe­gangs­be­wijs en uit­ge­breide info over de route en het pro­gramma.

Aan­melden kan tot en met maandag 1 juli.

- AANMELDEN -

Deel dit artikel via

Lees verder

12 mrt. 2019
Mounir Toub de nieuwe BAS & KAS ambassadeur

Mounir Toub is sinds dit jaar de nieuwe BAS & KAS ambassadeur. Als ambas­sadeur gaat hij bij scholen kijken waar hij docen­ten bij kan helpen. Je hebt bijvoor­beeld docen­ten die goed kun­nen les­geven, maar
moeite kun­nen hebben met het vak­tech­nis­che gedeelte en ander­som. Hij gaat zijn uiter­ste best doen om beide exper­tises met elkaar te kop­pe­len.

29 apr. 2019
SVH organiseert de BAS & KAS informatiedagen op 21, 22 en 23 mei

Vanaf het volgende schooljaar is de nieuwe SVH methode voor BAS & KAS beschikbaar. Om deze nieuwe meth­ode te intro­duc­eren en om docenten en opleiders te helpen het opti­male uit deze nieuwe leer­lijn te halen, organiseert SVH de BAS & KAS informatiedagen.

SVH Meesterschenkers, daar staan wij achter.