Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.
Sluit

CAO

In een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) staan afspraken tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingsmogelijkheden.

De nieuwe CAO

Na een aantal jaren onderhandelen hebben de Koninklijke Horeca Nederland en de werknemersvereniging CNV Vakmensen nieuwe CAO-afspraken kunnen maken. Deze afspraken zijn vastgelegd voor een periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De indeling en begrippen van de AVR (het Arbeidsvoorwaardenreglement) worden gevolgd in deze nieuwe CAO. 

Een inflatiecorrectie plus een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en een loonsverhoging van 1% in juli 2019 zijn onderdeel van de nieuwe CAO-afspraken.

 

Wat is er anders?

De CAO biedt voor seizoenskrachten en invalkrachten net wat extra’s. Bij werk dat alleen voor een seizoen beschikbaar is vanwege klimaat of natuur wordt een tussenpose van 3 maanden mogelijk en gelden telkens seizoencontracten zonder onbepaalde tijd. In de CAO staat dat voor invalkrachten het principe van ‘geen werk geen loon’ mogelijk is als er sprake is van incidentele arbeid.

Voor leerlingen geldt weliswaar het wettelijke minimumloon, maar is de lagere BBL-staffel uitgesloten. In de nieuwe CAO is geregeld dat werknemers werk kunnen weigeren als dat tot herhaald overtreden van de arbeidstijdenregels leidt. Een invalkracht mag een oproep weigeren als hij al ander werk heeft ingepland of een les of examen heeft.  (Bron KHN)

Interessante informatie

FNV Horeca niet betrokken bij nieuwe horeca CAO 

Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca, zie www.referentiefunctieshoreca.nl. 

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.