Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan ga je hiermee akkoord. Lees onze gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring voor meer informatie.
Sluit

Kwaliteit

ISO 27001

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH gecertificeerd volgens de norm NEN: ISO 27001. Dit is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Informatiebeveiligingsbeheersysteem. Het toepassingsgebied waarop SVH ISO 27001 heeft behaald is: het organiseren van evenementen, het ontwikkelen en uitgeven van (digitale) leermiddelen en lesmethodes, het ontwikkelen en afnemen van examens, het registreren van gediplomeerden in diplomaregisters en het uitgeven van waardepapieren door SVH met als doel het vergroten van vakbekwaamheid in de horeca en het verbeteren van het imago van de horeca conform de Verklaring van Toepasselijkheid versie 2019.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij vinden het heel belangrijk dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom is SVH ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NLQF

De kwalificaties van SVH zijn langs de NLQF-meetlat gelegd. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een ander Europees land. Door de koppeling met het EQF (European Qualification Framework) is het mogelijk om kwalificaties ook internationaal met elkaar te vergelijken.

Weten wat je waard bent
Het NLQF biedt de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie uit te oefenen, in een gemeenschappelijke competentietaal te beschrijven. Op 8 niveaus zijn kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gedefinieerd in het NLQF. Zo weten werkgevers en werkzoekenden precies waar het om gaat. Het NLQF kan hiermee ook ingezet worden als instrument om het personeelstekort terug te dringen. Het raamwerk vergroot de kans om de juiste medewerkers te vinden op de arbeidsmarkt.

Op dit moment zijn de onderstaande kwalificaties van SVH als volgt ingeschaald:

  • SVH Bedieningsassistent          NLQF niveau 1
  • SVH Keukenassistent                NLQF niveau 1
  • SVH Kok                                      NLQF niveau 2
  • SVH Zelfstandig werkend kok   NLQF niveau 3

Meer weten over NLQF? Kijk hier voor meer informatie en hier voor het register.

SVH gecertificeerd als examenleverancier voor het mbo 

SVH is officieel gecertificeerd als examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Verschillende branchediploma’s van SVH voldoen minimaal aan dezelfde eisen als mbo-diploma’s als het gaat om het beroepsgerichte deel van het mbo-diploma. Sinds 1 augustus 2018 mogen mbo-scholen hun examens alleen inkopen bij gecertificeerde examenleveranciers. Daarnaast moeten de examens van een gecertificeerde examenleverancier gevalideerd worden. De eisen hiervoor zijn bepaald door het ministerie van Onderwijs. 

Verschillende examens van SVH zijn gecontroleerd op de door de overheid gestelde eisen voor examens in het mbo. Inmiddels zijn deze examens gevalideerd:

  • SVH Keukenassistent (KAS)
  • SVH Kok
  • SVH Zelfstandig werkend kok
  • SVH Bedieningsassistent (BAS)

SVH heeft als doel uiteindelijk alle branche-examens te laten valideren. SVH is als organisatie ook doorgelicht en daarbij is vastgesteld dat SVH voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voor examenleveranciers in het mbo. De audits hiervoor zijn uitgevoerd door de Stichting Examenkamer.

Stichting Examenkamer

SVH hecht veel waarde aan transparantie en betrouwbaarheid. Daarom hebben wij de Stichting Examenkamer gevraagd extern toezicht te houden op alle examens van SVH. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke instelling die toezicht houdt op beroepskwalificerende en/of functiegerichte examens. De stichting heeft verschillende audits uitgevoerd en geconstateerd dat onze examens voldoen aan de eisen. Ook in de toekomst houden ze toezicht op de totstandkoming, het afnemen en verwerken van onze examens.

Zo zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van jouw SVH certificaten en diploma’s extra wordt gewaarborgd.

NVE

SVH is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens.

Eetbare kunstwerkjes, daar staan wij achter.